tfilot.co.il - מאגר זמני תפילות ארצי


חיפוש מתקדם>


<חיפוש רגיל


יום תפילה שם בית כנסת שם שכונה כתובת זמן תפילה פרטים נוספים
1422 ימי חול שחרית קיפודן ספרדי מרומי קיפודן 21 נץ
...
5813 ב,ה שחרית היכל מכאל נחום משואה-(גבעה c) נחל זוהר 24 05:25
...
1257 ימי חול שחרית משכן שלום עמק החולה 05:30
...
5812 א,ג,ד שחרית היכל מכאל נחום משואה-(גבעה c) נחל זוהר 24 05:30
...
4113 ימי חול שחרית שבת אחים מליבו נחל תנינים 9 05:45
...
5571 ימי חול שחרית אוהל רחל קייזר אבני החושן 24 05:45
...
1420 ב,ה שחרית השמשוני (אשכנזי) השמשוני דוד אלעזר 28 05:50
...
1820 ב,ה שחרית אודיה גבעה C נהר הירדן פינת נחל זוהר 05:50
...
2256 ימי חול שחרית מרום יגאל 05:50
...
2586 ב,ה שחרית מרכז מודיעין גבעה C נחל צין פינת נחל פארן 05:50
...
3254 ב,ה שחרית חושן מודיעין קייזר בדולח 12 05:50
...
5012 ב,ה שחרית קול יעקב שימשוני הנביאים 21 05:50
...
1413 א,ג,ד, שחרית חושן מודיעין קייזר בדולח 12 06:00
...
1415 ימי חול שחרית קיפודן אשכנזי מרומי קיפודן 21 06:00
...
1419 א,ג,ד,ו שחרית השמשוני (אשכנזי) השמשוני דוד אלעזר 28 06:00
...
1818 א,ג,ד שחרית אודיה גבעה C נהר הירדן פינת נחל זוהר 06:00
...
2583 א,ג,ד,ו שחרית מרכז מודיעין גבעה C נחל צין פינת נחל פארן 06:00
...
5014 א,ג,ד,ו שחרית קול יעקב שימשוני הנביאים 21 06:00
...
5236 א,ב,ג,ד,ה שחרית אחדות מודיעין בוכמן רח' אסתר המלכה 06:00
...
5447 ימי חול שחרית אודיה משואה (C) נהר הירדן 127 06:25
...
1401 ימי חול שחרית מרכז מודיעין גבעה C נחל צין פינת נחל פארן 06:30
...
1406 ו שחרית אודיה גבעה C נהר הירדן פינת נחל זוהר 06:30
...
1412 א,ב,ג,ד,ה שחרית חושן מודיעין קייזר בדולח 12 06:30
...
5201 ימי חול שחרית מנורת מודיעין גבעה C 06:30
...
5816 ו שחרית היכל מכאל נחום משואה-(גבעה c) נחל זוהר 24 06:30
...
6028 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית מרכז מודיעין גבעה סי נחל פארןפינת נחל צין 06:30
...
1417 ימי חול שחרית קיפודן ספרדי מרומי קיפודן 21 06:45
...
5239 ימי חול שחרית אחדות מודיעין בוכמן רח' אסתר המלכה 06:45
...
1402 ימי חול שחרית תיתורה נחל תנינים 07:00
...
1410 ו שחרית חושן מודיעין קייזר בדולח 12 07:00
...
2624 ו שחרית השמשוני (אשכנזי) השמשוני דוד אלעזר 28 07:00
...
6535 ימי חול שחרית משכן שלום 07:00
...
1409 ו שחרית חושן מודיעין קייזר בדולח 12 08:00
...
3499 ו שחרית מרכז מודיעין נחל צין פינת נחל פארן 08:00
...
5193 ימי חול שחרית צעירי מודיעין ספדיה נחל פארן 08:00
...
1414 ימי חול שחרית קיפודן אשכנזי מרומי קיפודן 21 08:15
...
1416 ימי חול שחרית קיפודן ספרדי מרומי קיפודן 21 08:15
...
3679 ימי חול שחרית נהר הירדן פינת נחל זוהר גבעה C נחל זוהר 08:15
...
4717 ימי חול שחרית כלל ישראל בוכמן 08:15
...
4946 ימי חול שחרית חושן מודיעין קייזר בדולח 12 08:15
...
5240 ימי חול שחרית אחדות מודיעין בוכמן רח' אסתר המלכה 08:15
...
6588 ימי חול שחרית אודיה גבעה C נהר הירדן פינת נחל זוהר 08:20
...