tfilot.co.il - מאגר זמני תפילות ארצי


חיפוש מתקדם>






<חיפוש רגיל


יום תפילה שם בית כנסת שם שכונה כתובת זמן תפילה פרטים נוספים
2380 ימי חול שחרית איתרי הר נוף קצנלנבוגן 71 נץ
...
2871 שבת שחרית איתרי הר נוף קצנלנבוגגן 71 נץ
...
2010 ימי חול שחרית אלומים הגדול רמת אשכול פארן 14 ליד הקופ"ח נץ החמה
...
2759 ימי חול שחרית הגרא שערי חסד ברצף מ 06:45 עד 09:30
...
3001 שבת שחרית מנהג חבד קרית משה בן ציון ברצף מ 10:00 עד 12:30
...
2999 ימי חול שחרית ויזניץ הר נוף קצנלבוגן ברצף מ 7:00 עד 10:00
...
2886 שבת שחרית מדרשית עמליה גבעת מרדכי ברצף מ 8:00 עד 10:00
...
5774 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית זכור לאברהם קרית מנחם מקסיקו בזמן הנץ
...
3384 ימי חול שחרית אוהל משה הר נוף בראנד 18 בזמן הנץ
...
4009 ימי חול שחרית אליהו הנביא רוממה פתח תקוה 1 בזמן הנץ
...
4145 ימי חול שחרית בטיש נחלאות באר שבע 5 בזמן הנץ
...
4343 ימי חול שחרית משכן גבריאל גילה משה"ב טנא גילה ה' בזמן הנץ
...
4440 שבת שחרית חסדים בית וגן בזמן הנץ
...
4850 ימי חול שחרית אמרי נועם קרית היובל ינוש קורצ'ק בזמן הנץ
...
5043 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית אוהל חנה פסגת זאב רח' שלמה הררי 25 בזמן הנץ
...
5049 שבת שחרית אוהל חנה פסגת זאב רח' שלמה הררי 25 בזמן הנץ
...
5427 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית הרב עמרמי הר חומה אריה בינה בזמן הנץ
...
5434 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית חזון איש רמת שלמה הרב זולטי פינת חזון איש בזמן הנץ
...
5436 ימי חול שחרית משכן שמואל גבעת מרדכי רח' הרב גולד בזמן הנץ
...
5825 ימי חול שחרית זוהר מיכל הר חומה זאב פלק בזמן הנץ
...
6159 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית פיסגת תימן פסגת זאב חיל הקשר 1 בזמן הנץ
...
6235 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית ביהמ"ד קרית בעלזא קרית בעלזא דובר שלום 10 בזמן הנץ
...
6594 ו שחרית ישורון רחביה המלך ג'ורג' 44 בזמן הנץ
...
6644 ימי חול שחרית מרום הרים רמות ג ראקנטי בזמן הנץ
...
6675 ימי חול שחרית אוהל משה נחלאות בזמן הנץ
...
6676 ימי חול שחרית אוהל משה נחלאות בזמן הנץ
...
6471 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית בית הכנסת ליוצאי מרוקו קרית היובל ברזיל 104 בזמן עלות השחר
...
2085 ימי חול שחרית מוסיוף הבוכרים החל מוותיקין
...
54 ימי חול שחרית היכל יעקב תלפיות מזרח דב גרונר 216 א' ותיקין (הנץ החמה)
...
58 שבת שחרית היכל יעקב תלפיות מזרח דב גרונר 216 א' ותיקין (הנץ החמה)
...
4135 ימי חול שחרית אהלי יעקב זכרון משה רחוב חפץ חיים מניינים ברצף מ 04:30 עד 02:00
...
4475 ימי חול שחרית קרית צאנז קרית צאנז דברי חיים 2 מניינים ברצף מ 05:20 עד 12:00
...
4134 ימי חול שחרית רמב"ן העיר העתיקה רחוב היהודים מניינים ברצף מ 06:00 עד 07:45
...
4840 ימי חול שחרית המרכזי גבעת מרדכי תחילת רח' מן מניינים ברצף מ 06:00 עד 08:00
...
4912 ימי חול שחרית זכור לאברהם גבעת מרדכי רחוב מן מניינים ברצף מ 06:00 עד 08:00
...
6593 ימי חול שחרית משכן באב״ד גבעת שאול מניינים ברצף מ 06:00 עד 10:00
...
6234 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית ביהמ"ד קרית בעלזא קרית בעלזא דובר שלום 10 מניינים ברצף מ 06:00 עד 10:30
...
5433 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית אור הצפון נוה צבי אבינדב 19 מניינים ברצף מ 06:00 עד 11:00
...
5021 ימי חול שחרית אוהל יוסף רמות פולין נוף רמות 75 מניינים ברצף מ 06:15 עד 08:00
...
6285 ימי חול שחרית אוהל דב רמות פולין רמות פולין 52 מניינים ברצף מ 06:15 עד 12:00
...
4989 ימי חול שחרית סדיגורא שמואל הנביא שמואל הנביא 79 מניינים ברצף מ 06:45 עד 09:30
...
6674 ימי חול שחרית הרמב"ן העיר העתיקה מניינים ברצף מ 07:00 עד 09:00
...
5430 ימי חול שחרית סוכטשוב בית וגן החיד"א 4 מניינים ברצף מ 07:35 עד 10:36
...
297 ימי חול שחרית היכל יעקב (של הרב מרדכי אליהו) קרית משה הרב ריינס 17 04:45
...
6215 סליחות שחרית בני עזרא קטמון בני עזרא 04:50
...
1716 ימי חול שחרית חיי אדם נווה יעקב שד' נוה יעקב 05:00
...
4344 ימי חול שחרית הספרדי הגדול בית וגן רחוב עוזיאל 2 ירושלים 05:00
...
5042 א,ב,ג,ד,ה שחרית זיו הפסגה פסגת זאב רח' מאיר גרשון פינת חיים תורן 05:00
...
4374 ימי חול שחרית תפארת ישרים קרית היובל גוואטמלה 14 05:10
...
5432 ימי חול שחרית כתמר יפרח קרית היובל אורוגאי 29 05:15
...
2134 ימי חול שחרית אוהל יצחק קרית משה קוסובסקי 05:30
...
2468 ימי חול שחרית אוהל רבקה קרית שמואל חרל"פ 15 05:30
...
3950 ימי חול שחרית בית שלמה ארנונה דרך בית לחם 118 05:30
...
2874 ב,ה שחרית היכל עמרם רמות ב עליית הנוער 05:35
...
2006 ב,ה שחרית פאר ישראל קטמון הישנה הפורצים 13 05:40
...
4373 ימי חול שחרית האחים חסיד הר חומה אריה ורשבסקי 19 05:40
...
5044 ימי חול שחרית אוהל חנה פסגת זאב רח' שלמה הררי 25 05:40
...
1259 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית זיו הפסגה פסגת זאב רח' מאיר גרשון 21 05:45
...
1367 ימי חול שחרית הקשיבה שועתי ארנונה רבדים 05:45
...
1557 ימי חול שחרית בית שלמה -קרית יובל קרית היובל רחוב שמורק 5(מאחרי רח' ורבורג) 05:45
...
1712 ב,ה שחרית פסגת מוריה - פסגת זאב פסגת זאב רח' גויטיין פסגת זאב מזרח 05:45
...
1715 ימי חול שחרית עטרת אברהם - נוה יעקב נווה יעקב שד' נוה יעקב 05:45
...
2005 א,ג,ד,ו שחרית פאר ישראל קטמון הישנה הפורצים 13 05:45
...
2128 ראש חודש שחרית אדרת אליהו גילה התאנה 1 05:45
...
2382 ימי חול שחרית חסד לאברהם גילה יהושע ברוכי 22 05:45
...
2471 ימי חול שחרית יד שלמה קרית משה יונתן בן עוזיאל 05:45
...
2574 ראש חודש שחרית בית יהודה שכונת נוה אורות הדף היומי 05:45
...
2875 א,ג,ד,ו שחרית היכל עמרם רמות ב עליית הנוער 05:45
...
3002 ימי חול שחרית יד אבי קרית היובל רח' בורוכוב 05:45
...
3111 ימי חול שחרית אוהל אבות פסגת זאב אריה אלטמן 05:45
...
3736 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית אורות החומה הר חומה הרב יצחק ניסים 76 05:45
...
4366 ימי חול שחרית מגדל עוז גילה הסנונית 3 05:45
...
4913 ימי חול שחרית שיף שול גבעת מרדכי 05:45
...
5135 ב,ה שחרית העירית גילה רחוב העירית 1 05:45
...
5478 ימי חול שחרית בית אל קטמון ה ברניקי 11 05:45
...
5572 ימי חול שחרית שערי ציון גילה המרגלית 40 05:45
...
5791 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית רמח"ל הר נף קצנלבוגן 73 05:45
...
312 ב,ה שחרית רמב"ן אמציה 4 05:50
...
3573 ראש חודש שחרית חומת שמואל הר חומה 05:50
...
2269 ראש חודש שחרית אפרתה גילה השיש 11 05:50
...
2573 ב,ה שחרית בית יהודה שכונת נוה אורות הדף היומי 05:50
...
3385 ימי חול שחרית אוהל משה הר נוף בראנד 18 05:50
...
360 ב,ה שחרית הצבי ישראל "חובבי" טלביה חובבי ציון 14 05:55
...
409 ימי חול שחרית זכרון יוסף הר נוף אגסי 10 05:55
...
5688 ב,ה שחרית משכן שמעון קרית משה בן ציון 05:55
...
55 ימי חול שחרית תפארת משה תלפיות מזרח קדושי בבל 7 06:00
...
308 א,ג,ד,ו שחרית רמב"ן אמציה 4 06:00
...
322 ימי חול שחרית עטרת נוף הר נוף ברנד 15 06:00
...
420 ימי חול שחרית שמעון הצדיק קטמון הישנה בן בבא 06:00
...
424 ימי חול שחרית הגרא שערי חסד הגרא 06:00
...
938 ראש חודש שחרית בית אריאל - משכן דוד בית וגן הפסגה 5 06:00
...
961 ימי חול שחרית דתי לאומי הר נוף חי טייב 22 06:00
...
1362 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית ש"י עגנון 06:00
...
1371 ימי חול שחרית נתיבות ישראל (הר חומה) הר חומה שמואל מאיר 6 06:00
...
1713 א,ג,ד,ו שחרית פסגת מוריה - פסגת זאב פסגת זאב רח' גויטיין פסגת זאב מזרח 06:00
...
1915 ימי חול שחרית נעם שיח הר חומה שאול אביגור 11 06:00
...
1942 ימי חול שחרית בית יעקב רמת אשכול פארן 06:00
...
2008 ימי חול שחרית אלומים הגדול רמת אשכול פארן 14 ליד הקופ"ח 06:00
...
2126 ימי חול שחרית אדרת אליהו גילה רח' התאנה 1 06:00
...
2152 ראש חודש שחרית הראל קטמון הישנה השיירות 4 06:00
...
2213 ראש חודש שחרית רמתיים צופים רמות ב משעול הקורנית 06:00
...
2216 ב,ה שחרית רמתיים צופים רמות ב משעול הקורנית 06:00
...
2268 ימי חול שחרית אפרתה גילה השיש 11 06:00
...
2383 ב,ה שחרית אור זרוע נחלאות רפאלי 3 06:00
...
2473 ימי חול שחרית אוהל רבקה קרית שמואל חרל"פ 15 06:00
...
2571 א,ג,ד,ו שחרית בית יהודה שכונת נוה אורות הדף היומי 06:00
...
2577 ימי חול שחרית חזון נחום גילה המור 3 06:00
...
5951 ימי חול שחרית תפילה למשה תלפיות דרך בית לחם 123 06:00
...
3582 ימי חול שחרית אהבת ישראל רמת אשכול 06:00
...
3581 ימי חול שחרית ישראל הצעיר רמות ג' רמות רקנטי 33 06:00
...
2606 ראש חודש שחרית חיבת ציון וירושלים רמות א רח' אבא הלל סילבר (ליד המתנס) 06:00
...
3584 ימי חול שחרית אהבת ישראל רמת אשכול 06:00
...
2716 ימי חול שחרית סוכטשוב בית וגן החיד"א 4 06:00
...
2747 ימי חול שחרית אשכנזי הגבעה הצרפתית 06:00
...
2873 ימי חול שחרית נית אהרון רמות ב דרך החורש 06:00
...
2884 ימי חול שחרית משכן שמעון קרית משה בן ציון 06:00
...
2889 ימי חול שחרית חומת שמואל הר חומה שאול אביגור 9 06:00
...
3004 ימי חול שחרית טעם ודעת גילה צאלים 8 06:00
...
3117 ימי חול שחרית שערי רחמים ושמחה הגבעה הצרפתית החי"ל 45 06:00
...
3400 ימי חול שחרית ישורון רחביה המלך ג'ורג' 44 06:00
...
3467 ימי חול שחרית מוסד הרב קוק קרית משה רחוב הרב מימון 06:00
...
3707 ימי חול שחרית המרכזי גבעת מרדכי מן 7 06:00
...
4153 א,ג,ד,ו שחרית תפילה למשה עיר גנים הנורית 107 06:00
...
4342 ימי חול שחרית בית הכנסת אפרתה גילה השיש 11 06:00
...
4345 ימי חול שחרית הספרדי הגדול בית וגן רחוב עוזיאל 2 ירושלים 06:00
...
4348 ימי חול שחרית מגדל בית וגן רחוב הפסגה 06:00
...
4447 ימי חול שחרית היכל יעקב תלפיות מזרח דב גרונר 16א. 06:00
...
4614 ימי חול שחרית נעם גבעת שאול חיים ויטל 32 06:00
...
4631 א,ג,ד,ו שחרית אוהל גבריאל ואברהם פסגת זאב בצראווי 06:00
...
4725 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית ביה"ס היובל / ביה"כ האשכנזי גבעת משואה אריה דולצ'ין (מול ~ 40) 06:00
...
4982 ימי חול שחרית אביעזר גילה המרגלית 06:00
...
5689 א,ג,ד,ו שחרית משכן שמעון קרית משה בן ציון 06:00
...
6084 ימי חול שחרית שלום ורעות גבעת מרדכי מן 8 06:00
...
6753 ימי חול שחרית דתי לאומי הר נוף חיי טייב 20 06:00
...
358 א,ג,ד,ו שחרית הצבי ישראל "חובבי" טלביה חובבי ציון 14 06:05
...
444 ב,ה שחרית קהילת מוריה ז'בוטינסקי ביד הרב ניסים 06:05
...
2630 ב,ה שחרית חיבת ציון וירושלים רמות א רח' אבא הלל סילבר (ליד המתנס) 06:05
...
3706 ימי חול שחרית המרכזי גבעת מרדכי מן 7 06:05
...
376 ב,ה שחרית ניצנים בקעה אשר 3 06:10
...
936 ב,ה שחרית בית אריאל - משכן דוד בית וגן הפסגה 5 06:10
...
2215 א,ג,ד,ו שחרית רמתיים צופים רמות ב משעול הקורנית 06:10
...
4590 ב,ה שחרית מימון קרית משה בן ציון 7 06:10
...
4760 א,ב,ג,ד,ה שחרית ספרא רמת שלמה קלכהיים 6 06:10
...
374 א,ג,ד שחרית ניצנים בקעה אשר 3 06:15
...
415 ימי חול שחרית שער שמים חסידים קטמון הישנה אמציה 12 06:15
...
443 א,ג,ד,ו שחרית קהילת מוריה ז'בוטינסקי ביד הרב ניסים 06:15
...
2118 ימי חול שחרית נוה נוף הר נוף פרנס 12 06:15
...
2155 ימי חול שחרית הראל קטמון הישנה השיירות 4 06:15
...
2381 א,ג,ד,ו שחרית אור זרוע נחלאות רפאלי 3 06:15
...
4841 ימי חול שחרית יוסף חיים גבעת מרדכי תחילת רח' מן 06:15
...
2557 ימי חול שחרית אוהל יצחק קרית משה קוסובסקי 06:15
...
2631 א,ג,ד שחרית חיבת ציון וירושלים רמות א רח' אבא הלל סילבר (ליד המתנס) 06:15
...
2749 ראש חודש שחרית היכל אריאל קרית שמואל חיים הזז 06:15
...
3680 א,ג,ד,ו שחרית נווה יוסף גבעת מרדכי מן 7 06:15
...
3705 ימי חול שחרית המרכזי גבעת מרדכי מן 7 06:15
...
3820 ראש חודש שחרית יהודה הלוי קטמון הישנה 06:15
...
4036 ימי חול שחרית יגיע כפיים גאולה פינס 18 06:15
...
4591 א,ג,ד,ו שחרית מימון קרית משה בן ציון 7 06:15
...
5428 ימי חול שחרית ביתי יבנה ארנונה לייב יפה 13 06:15
...
5431 ימי חול שחרית שירת גנים עיר גנים הסביון 06:15
...
6282 ב,ה שחרית שמואל הצעיר הר חומה ממ"ד עמיטל, אליהו קורן 18 06:15
...
937 א,ג,ד,ו שחרית בית אריאל - משכן דוד בית וגן הפסגה 5 06:20
...
4386 ימי חול שחרית הגרא שערי חסד הגרא 06:20
...
1361 שבת שחרית ש"י עגנון 06:25
...
3819 ב,ה שחרית יהודה הלוי קטמון הישנה 06:25
...
6283 א,ג,ד,ו שחרית שמואל הצעיר הר חומה ממ"ד עמיטל, אליהו קורן 18 06:25
...
206 ימי חול שחרית משכן שרגא רמות א שיבת ציון 10 06:30
...
306 שבת שחרית רמב"ן אמציה 4 06:30
...
362 שבת שחרית הצבי ישראל "חובבי" טלביה חובבי ציון 14 06:30
...
1364 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית ש"י עגנון 06:30
...
1365 ימי חול שחרית חורב רחביה אבן גבירול 06:30
...
1366 ימי חול שחרית בית כנסת חורב רחביה אבן גבירול 06:30
...
1614 ימי חול שחרית שמעון הצדיק סן סימון בן בבא 06:30
...
1714 ימי חול שחרית פסגת מוריה - פסגת זאב פסגת זאב רח' גויטיין פסגת זאב מזרח 06:30
...
1890 ימי חול שחרית המרכזי - בית הכרם ("הכיפה") בית הכרם בית הכרם 17 06:30
...
1893 שבת שחרית המרכזי - בית הכרם ("הכיפה") בית הכרם בית הכרם 17 06:30
...
1928 ימי חול שחרית שערי צדק בית וגן המרכז הרפואי שערי צדק 06:30
...
2081 ימי חול שחרית זופניק גבעת שאול גבעת שאול 06:30
...
2379 ימי חול שחרית זרח ברנט הר נוף זרח ברנט 16 06:30
...
2469 ימי חול שחרית אוהל רבקה קרית שמואל חרל"פ 15 06:30
...
3572 ו שחרית חומת שמואל הר חומה 06:30
...
2752 ימי חול שחרית אוהל אהרון קרית שמואל חרל"פ 06:30
...
2819 ימי חול שחרית סוכטשוב בית וגן החיד"א 4 06:30
...
2890 ימי חול שחרית היכל אריאל קרית שמואל חיים הזז 06:30
...
3114 ימי חול שחרית הבית הלבן קרית משה רח' גת 06:30
...
3469 ימי חול שחרית מוסד הרב קוק קרית משה רחוב הרב מימון 06:30
...
3818 א,ג,ד,ו שחרית יהודה הלוי קטמון הישנה 06:30
...
4340 שבת שחרית מגדל בית וגן רחוב הפסגה 06:30
...
4375 ימי חול שחרית תפארת ישרים קרית היובל גוואטמלה 14 06:30
...
4419 ימי חול שחרית נעם שיח הר חומה שאול אביגור 11 06:30
...
4460 ימי חול שחרית אוהל לאה נווה שאנן רחוב נחמן אביגד 06:30
...
4647 ימי חול שחרית קול צופייך קטמון ש"י עגנון 24 06:30
...
5486 ימי חול שחרית בית הכנסת הספרדי גבעת המבתר גבעת המבתר רח' מיצרי טירן 15 06:30
...
5687 ימי חול שחרית משכן שמעון קרית משה בן ציון 06:30
...
5826 ימי חול שחרית זכרון אברהם רמות ג רקנטני פינת בן זאב 06:30
...
6385 א,ג,ד,ו שחרית חומת שמואל הר חומה שאול אביגור 9 06:30
...
2575 שבת שחרית בית יהודה שכונת נוה אורות הדף היומי 06:35
...
6361 ב,ה שחרית תפילה למשה קרית משה הברון הירש, פינת שד' הרצל 50 06:35
...
3704 ימי חול שחרית המרכזי גבעת מרדכי מן 7 06:40
...
445 ימי חול שחרית קהילת מוריה ז'בוטינסקי ביד הרב ניסים 06:45
...
475 ימי חול שחרית דתי לאומי הר נוף חי טייב 22 06:45
...
6064 ימי חול שחרית כרם שלמה פסגת זאב מניה שוחט 1 06:45
...
1616 ימי חול שחרית קול רינה נחלאות באר שבע 06:45
...
2007 ימי חול שחרית אלומים הגדול רמת אשכול פארן 14 ליד הקופ"ח 06:45
...
2127 ימי חול שחרית אדרת אליהו גילה התאנה 1 06:45
...
2129 שבת שחרית אדרת אליהו גילה התאנה 1 06:45
...
2572 א,ג,ד,ו שחרית בית יהודה שכונת נוה אורות הדף היומי 06:45
...
3580 ימי חול שחרית ישראל הצעיר רמות ג' רמות רקנטי 33 06:45
...
3113 ימי חול שחרית הנשיא רחביה רח' אוסישקין 06:45
...
4008 ימי חול שחרית אליהו הנביא רוממה פתח תקוה 1 06:45
...
4347 ימי חול שחרית הספרדי הגדול בית וגן רחוב עוזיאל 2 ירושלים 06:45
...
4383 ימי חול שחרית ברכת אברהם מלחה ערד 5 06:45
...
5041 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית זיו הפסגה פסגת זאב רח' מאיר גרשון פינת חיים תורן 06:45
...
5766 ימי חול שחרית אמונה שלמה בקעה רבקה מס' 9 06:45
...
6360 א,ג,ד,ו שחרית תפילה למשה קרית משה הברון הירש, פינת שד' הרצל 50 06:45
...
6645 ימי חול שחרית מרום הרים רמות ג ראקנטי 06:45
...
359 א,ג,ד,ו שחרית הצבי ישראל "חובבי" טלביה חובבי ציון 14 06:50
...
361 ב,ה שחרית הצבי ישראל "חובבי" טלביה חובבי ציון 14 06:50
...
1615 ימי חול שחרית בתי ראנד נחלאות בתי ראנד 06:50
...
3256 ימי חול שחרית בית האומות- הגיחון תלפיות דרך חברון 101 06:50
...
6752 ימי חול שחרית חורב רחביה אבן גבירול 20 06:55
...
135 שבת שחרית סעאת בית הכרם 07:00
...
304 ימי חול שחרית היכל יעקב (של הרב מרדכי אליהו) קרית משה הרב ריינס 17 07:00
...
311 ימי חול שחרית רמב"ן אמציה 4 07:00
...
375 א,ג,ד שחרית ניצנים בקעה אשר 3 07:00
...
377 ב,ה שחרית ניצנים בקעה אשר 3 07:00
...
383 ימי חול שחרית זרח ברנט הר נוף זרח ברנט 16 07:00
...
408 ימי חול שחרית זכרון יוסף הר נוף אגסי 10 07:00
...
425 ימי חול שחרית הגרא שערי חסד הגרא 07:00
...
431 שבת שחרית הגרא שערי חסד הגרא 07:00
...
5805 חול המועד סוכות שחרית תפילת ישראל הר חומה הממציא 15 07:00
...
792 ימי חול שחרית מכון לב גבעת מרדכי הוועד הלאומי 21 07:00
...
1215 ימי חול שחרית קהילת בני תורה הר נוף חכם שמעון אגסי 5 07:00
...
1363 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית ש"י עגנון 07:00
...
1370 ימי חול שחרית נתיבות ישראל (הר חומה) הר חומה שמואל מאיר 6 07:00
...
1437 שבת שחרית שערי צדק בית וגן המרכז הרפואי שערי צדק 07:00
...
1717 שבת שחרית עטרת אברהם - נוה יעקב נווה יעקב שד' נוה יעקב 07:00
...
1891 ימי חול שחרית המרכזי - בית הכרם ("הכיפה") בית הכרם בית הכרם 17 07:00
...
1941 ימי חול שחרית בית יעקב רמת אשכול פארן 07:00
...
2070 ימי חול שחרית נוה נוף הר נוף פרנס 10 07:00
...
2133 ימי חול שחרית אוהל יצחק קרית משה קוסובסקי 07:00
...
2474 ימי חול שחרית אוהל רבקה קרית שמואל חרל"פ 15 07:00
...
2818 ימי חול שחרית סוכטשוב בית וגן החיד"א 4 07:00
...
3583 ימי חול שחרית אהבת ישראל רמת אשכול 07:00
...
3695 ב,ג,ד,ה,ו שחרית מלה"ס אוניברסיטה גבעת רם מלה"ס ליד בית צרפת 07:00
...
2629 ו שחרית חיבת ציון וירושלים רמות א רח' אבא הלל סילבר (ליד המתנס) 07:00
...
3003 ימי חול שחרית פאר יוסף נווה יעקב המרכז המסחרי 07:00
...
3401 ימי חול שחרית ישורון רחביה המלך ג'ורג' 44 07:00
...
3468 ימי חול שחרית מוסד הרב קוק קרית משה רחוב הרב מימון 07:00
...
3633 ימי חול שחרית בית לוי בית וגן רחוב יוסף חכמי 07:00
...
3656 שבת שחרית זה השער לה' רוממה המ"ג 4 07:00
...
3682 ימי חול שחרית שער השמים קרית היובל אזבסטונים 07:00
...
3685 ימי חול שחרית עץ יוסף - עשור גבעת מרדכי שח"ל פינת גולד 07:00
...
3703 ימי חול שחרית המרכזי גבעת מרדכי מן 7 07:00
...
3951 ימי חול שחרית ישיבת הר המור בית וגן רח' הפסגה 14 07:00
...
4376 ימי חול שחרית זכרון קדושים קרית היובל 07:00
...
4448 ימי חול שחרית מצפה אריה רמות ב אהרון אשכולי 07:00
...
4604 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית דורש שלום מרכז העיר כורש 14 07:00
...
4842 ימי חול שחרית עץ יוסף גבעת מרדכי שח"ל פינת רחוב גולד 07:00
...
4843 ימי חול שחרית עץ יוסף גבעת מרדכי שח"ל פינת רחוב גולד 07:00
...
4847 ימי חול שחרית עץ יוסף גבעת מרדכי תחילת רח' מן 07:00
...
5020 ימי חול שחרית נוה אברהם רמות ג רח' רקנטי 07:00
...
5045 ימי חול שחרית אוהל חנה פסגת זאב רח' שלמה הררי 25 07:00
...
5484 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית חניכי ישיבות רמות ד רובין 33 07:00
...
5565 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית ישיבת קול יעקב בית וגן דברי ירוחם 4 07:00
...
5706 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית פניני דוד בית וגן בית וגן 8 07:00
...
5765 א,ג,ד,ו שחרית אמונה שלמה בקעה רבקה מס' 9 07:00
...
6240 א,ג,ד,ו שחרית שערי תורה נווה יעקב זוין 70 07:00
...
6404 ימי חול שחרית בית אורות הר הזיתים- בית אורות שמואל בן עדיה 1 07:00
...
6449 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית זכרון שלמה פסגת זאב דב סדן 15 07:00
...
6501 ימי חול שחרית חניכי הישיבות בית וגן הפסגה 70 07:00
...
3115 ימי חול שחרית ישל"צ קרית משה הרב צבי יהודה 14 07:05
...
207 ימי חול שחרית משכן שרגא רמות א שיבת ציון 10 07:10
...
2161 ימי חול שחרית שערי תורה קרית משה קרית משה 1 07:10
...
2754 ימי חול שחרית אשכנזי הגבעה הצרפתית 07:10
...
148 ימי חול שחרית אבוא ביתך שכונת חיסכון- בית וגן חקלאי 07:15
...
397 ימי חול שחרית דרך עץ חיים הר נוף איבן דנן 4 07:15
...
421 ימי חול שחרית שמעון הצדיק קטמון הישנה בן בבא 07:15
...
3702 ימי חול שחרית המרכזי גבעת מרדכי מן 7 07:15
...
1430 שבת שחרית בית שלמה -קרית יובל קרית היובל רחוב שמורק 5(מאחרי רח' ורבורג) 07:15
...
1606 שבת שחרית הקשיבה שועתי ארנונה רבדים 07:15
...
2067 ימי חול שחרית רמתיים צופים רמות ב משעול הקורנית 07:15
...
2879 ימי חול שחרית נצח ישראל, ריימלעס רחביה אבן עזרא פינת רמב"ן 07:15
...
5690 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית משכן שמעון קרית משה בן ציון 07:15
...
5817 שבת שחרית הרמב"ם נחלאות שבזי 18 07:15
...
6359 ימי חול שחרית ישיבת מרכז הרב קרית משה הרב צבי יהודה 12 07:15
...
6657 ימי חול שחרית מורשה גבעת שאול הרב אלקבץ 52 07:15
...
4985 ימי חול שחרית ביכ"נ מס הכנסה הר נוף כנפי נשרים 66 07:20
...
6541 ימי חול שחרית בית אהרון רמות ב דרך החורש 07:20
...
6080 ימי חול שחרית ישיבת קול תורה בית וגן הפסגה 32 07:25
...
6618 שבת שחרית ישיבת "קול תורה" בית וגן הפסגה 32 07:25
...
57 שבת שחרית היכל יעקב תלפיות מזרח דב גרונר 216 א' 07:30
...
208 ימי חול שחרית משכן שרגא רמות א שיבת ציון 10 07:30
...
363 ימי חול שחרית הצבי ישראל "חובבי" טלביה חובבי ציון 14 07:30
...
388 שבת שחרית זרח ברנט הר נוף זרח ברנט 16 07:30
...
1358 ימי חול שחרית בית בויאר 07:30
...
1619 ימי חול שחרית מונקאטש נחלאות רחוב מסילת ישרים 07:30
...
1892 ימי חול שחרית המרכזי - בית הכרם ("הכיפה") בית הכרם בית הכרם 17 07:30
...
1916 ימי חול שחרית נעם שיח הר חומה שאול אביגור 11 07:30
...
2082 ימי חול שחרית זופניק גבעת שאול גבעת שאול 07:30
...
2159 שבת שחרית הראל קטמון הישנה השיירות 4 07:30
...
2384 שבת שחרית אור זרוע נחלאות רפאלי 3 07:30
...
2388 שבת שחרית חסד לאברהם גילה יהושע ברוכי 22 07:30
...
2475 ימי חול שחרית אוהל רבקה קרית שמואל חרל"פ 15 07:30
...
2876 שבת שחרית היכל עמרם רמות ב עליית הנוער 07:30
...
3109 שבת שחרית אוהל אבות פסגת זאב אריה אלטמן 07:30
...
3110 ימי חול שחרית אוהל אבות פסגת זאב אריה אלטמן 07:30
...
3805 שבת שחרית תפארת ישרים קרית יובל גואטמלה 14 07:30
...
4007 ימי חול שחרית אליהו הנביא רוממה פתח תקוה 1 07:30
...
4010 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית עטרת מלכות רמות ג רחב רוזנבלט 14 07:30
...
5518 שבת שחרית יד תמר רחביה האר"י 5 07:30
...
4146 שבת שחרית בטיש נחלאות באר שבע 5 07:30
...
4256 שבת שחרית ברכת אברהם מלחה ערד 5 07:30
...
4346 ימי חול שחרית ביאלא קומונה הרב יעקבזון 5 07:30
...
4349 ימי חול שחרית מגדל בית וגן רחוב הפסגה 07:30
...
4362 שבת שחרית נתיבות ישראל (הר חומה) הר חומה שמואל מאיר 6 07:30
...
4369 שבת שחרית מגדל עוז גילה הסנונית 3 07:30
...
4548 ימי חול שחרית חורב רחביה אבן גבירול 20 07:30
...
4914 ימי חול שחרית ישיבת חברון גבעת מרדכי 07:30
...
4915 שבת שחרית נתיבות ישראל-נוסח יהדות מרוקו הר חומה שמואל מאיר 10 07:30
...
4955 שבת שחרית מצפה אריה רמות ב אהרון אשכולי 07:30
...
5035 שבת שחרית זיו הפסגה פסגת זאב רח' מאיר גרשון פינת חיים תורן 07:30
...
5036 שבת שחרית זיו הפסגה פסגת זאב רח' מאיר גרשון פינת חיים תורן 07:30
...
5050 שבת שחרית אוהל חנה פסגת זאב רח' שלמה הררי 25 07:30
...
5934 שבת שחרית תפילה למשה תלפיות דרך בית לחם 123 07:30
...
6429 שבת שחרית נוה דוד- ספרדי הגבעה הצרפתית 07:30
...
6540 ימי חול שחרית בית אהרון רמות ב׳ דרך החורש 07:30
...
4546 ימי חול שחרית יגל אברהם- הסניף קטמונים כמעט סוף רח' בר יוחאי 07:40
...
5859 שבת שחרית קהילת בני תורה הר נוף חכם שמעון אגסי 5 07:40
...
390 שבת שחרית זכרון יוסף הר נוף אגסי 10 07:45
...
1795 שבת שחרית נעם שיח הר חומה שאול אביגור 11 07:45
...
2119 שבת שחרית נוה נוף הר נוף פרנס 12 07:45
...
2135 ימי חול שחרית אוהל יצחק קרית משה קוסובסקי 07:45
...
2881 שבת שחרית נית אהרון רמות ב דרך החורש 07:45
...
3112 שבת שחרית מכללה בית וגן בית וגן מכללת ירושלים לבנות בית וגן 07:45
...
4338 שבת שחרית מגדל בית וגן רחוב הפסגה 07:45
...
5429 שבת שחרית ביתי יבנה ארנונה לייב יפה 13 07:45
...
6659 שבת שחרית מורשה גבעת שאול הרב אלקבץ 52 07:45
...
6673 ימי חול שחרית החורבה העיר העתיקה 07:45
...
209 ימי חול שחרית משכן שרגא רמות א שיבת ציון 10 07:50
...
401 שבת שחרית דרך עץ חיים הר נוף איבן דנן 4 08:00
...
413 שבת שחרית עטרת נוף הר נוף ברנד 15 08:00
...
426 ימי חול שחרית הגרא שערי חסד הגרא 08:00
...
435 ימי חול שחרית בית ספר חורב קטמון הישנה כובשי קטמון 08:00
...
1560 שבת שחרית אוהל נחמה רחוב שופן 08:00
...
1617 ימי חול שחרית בתי ראנד נחלאות בתי ראנד 08:00
...
2084 ימי חול שחרית זופניק גבעת שאול גבעת שאול 08:00
...
2120 ימי חול שחרית נוה נוף הר נוף פרנס 12 08:00
...
2214 ו שחרית רמתיים צופים רמות ב משעול הקורנית 08:00
...
2746 שבת שחרית קול ששון הר חומה הרב יצחק נסים 08:00
...
3116 שבת שחרית שערי רחמים ושמחה הגבעה הצרפתית החי"ל 45 08:00
...
3356 שבת שחרית תפארת מרדכי גבעת מרדכי 08:00
...
4068 שבת שחרית זכור לאברהם רוממה אריאל 6 08:00
...
4381 שבת שחרית ביאלא רוממה הרב יעקבזון 5 08:00
...
4418 שבת שחרית חומת שמואל הר חומה 08:00
...
4592 חול המועד פסח שחרית בני הישיבות סנהדריה המורחבת 08:00
...
4605 שבת שחרית מימון קרית משה מימון 08:00
...
5029 ימי חול שחרית אור ניסים נוה יעקב אליאך 08:00
...
5064 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית פסגת רם פסגת זאב דוד ניב 23 08:00
...
5860 א,ב,ג,ד,ה,ו,ז שחרית המקלט בית וגן הרב פרנק 31 08:00
...
6362 שבת שחרית תפילה למשה קרית משה הברון הירש, פינת שד' הרצל 50 08:00
...
211 ימי חול שחרית משכן שרגא רמות א שיבת ציון 10 08:05
...
5691 ימי חול שחרית משכן שמעון קרית משה בן ציון 08:10
...
56 שבת שחרית תפארת משה תלפיות מזרח קדושי בבל 7 08:15
...
305 ימי חול שחרית רמב"ן אמציה 4 08:15
...
384 א שחרית זרח ברנט הר נוף זרח ברנט 16 08:15
...
945 שבת שחרית בית אריאל - משכן דוד בית וגן הפסגה 5 08:15
...
1360 ימי חול שחרית ש"י עגנון 08:15
...
2136 שבת שחרית אוהל יצחק קרית משה קוסובסקי 08:15
...
3402 שבת שחרית ישורון רחביה המלך ג'ורג' 44 08:15
...
3681 שבת שחרית זכרון קדושים קרית היובל 08:15
...
3821 שבת שחרית יהודה הלוי קטמון הישנה 08:15
...
6002 שבת שחרית חומת המערב הר חומה מנחם ברש 13 08:15
...
6281 שבת שחרית שמואל הצעיר הר חומה ממ"ד עמיטל, אליהו קורן 18 08:15
...
6658 שבת שחרית מורשה גבעת שאול הרב אלקבץ 52 08:15
...
210 ימי חול שחרית משכן שרגא רמות א שיבת ציון 10 08:20
...
378 שבת שחרית ניצנים בקעה אשר 3 08:30
...
417 שבת שחרית שער שמים חסידים קטמון הישנה אמציה 12 08:30
...
423 שבת שחרית שמעון הצדיק קטמון הישנה בן בבא 08:30
...
434 שבת שחרית בית ספר חורב קטמון הישנה כובשי קטמון 08:30
...
442 שבת שחרית קהילת מוריה ז'בוטינסקי ביד הרב ניסים 08:30
...
941 שבת שחרית בית אריאל - משכן דוד בית וגן הפסגה 5 08:30
...
1359 ימי חול שחרית בית בויאר 08:30
...
1620 שבת שחרית קול רינה נחלאות באר שבע 08:30
...
2083 ימי חול שחרית זופניק גבעת שאול גבעת שאול 08:30
...
2130 שבת שחרית אדרת אליהו גילה התאנה 1 08:30
...
2217 שבת שחרית רמתיים צופים רמות ב משעול הקורנית 08:30
...
2270 שבת שחרית אפרתה גילה השיש 11 08:30
...
2558 ימי חול שחרית אוהל יצחק קרית משה קוסובסקי 08:30
...
2576 שבת שחרית בית יהודה שכונת נוה אורות הדף היומי 08:30
...
2603 שבת שחרית חיבת ציון וירושלים רמות א רח' אבא הלל סילבר (ליד המתנס) 08:30
...
2750 שבת שחרית היכל אריאל קרית שמואל חיים הזז 08:30
...
2870 שבת שחרית בני עקיבא - קרית משה קרית משה רח' בן ציון 4 08:30
...
3000 שבת שחרית אהבה ואחווה הר חומה יצחק ניסים 6 08:30
...
4167 שבת שחרית רדליך גבעת שאול נג'ארה 47 08:30
...
4339 שבת שחרית מגדל בית וגן רחוב הפסגה 08:30
...
4417 שבת שחרית חומת שמואל הר חומה 08:30
...
5422 שבת שחרית שיף שול גבעת מרדכי 08:30
...
5425 שבת שחרית תפארת ישראל נחלאות רח' כורזין 5 08:30
...
5623 שבת שחרית טריסק אונסדורף סורוצקין 39 08:30
...
5750 ימי חול שחרית פסגת מוריה פסגת זאב גויטן 12 08:30
...
6118 ימי חול שחרית נעם שיח הר חומה שאול אביגור 11 08:30
...
6284 שבת שחרית צא"י רמות פולין חזקיהו שבתאי 18 08:30
...
404 ימי חול שחרית חזון יחזקאל קטמון הישנה המצור 08:35
...
3272 שבת שחרית מצפה אריה רמות ב אהרון אשכולי 08:40
...
364 שבת שחרית הצבי ישראל "חובבי" טלביה חובבי ציון 14 08:45
...
365 ימי חול שחרית הצבי ישראל "חובבי" טלביה חובבי ציון 14 08:45
...
1618 שבת שחרית קול צופייך סן סימון סניף הצופים רחוב שי" עגנון 08:45
...
4549 שבת שחרית חורב רחביה אבן גבירול 20 08:45
...
5057 ימי חול שחרית בית כנסת חב"ד - פסגת זאב פסגת זאב רח' יוסף נדבה 1 במזרח 08:50
...
432 ימי חול שחרית הגרא שערי חסד הגרא 09:00
...
2266 שבת שחרית קדושת לוי רמות ב דרך החורש-במרכז המסחרי 09:00
...
2604 שבת שחרית חיבת ציון וירושלים רמות א רח' אבא הלל סילבר (ליד המתנס) 09:00
...
5061 שבת שחרית בית כנסת חב"ד - פסגת זאב פסגת זאב רח' יוסף נדבה 1 במזרח 09:00
...
439 שבת שחרית מעיינות שערי חסד נרקיס 28 09:15
...
4117 שבת שחרית בית חב"ד - הר חומה הר חומה הרב יצחק ניסים 62 09:15
...
303 ימי חול שחרית רמב"ן אמציה 4 09:30
...
366 שבת שחרית הצבי ישראל "חובבי" טלביה חובבי ציון 14 09:30
...
440 ימי חול שחרית The late late minyan (הראל) השירות 4 09:30
...
6447 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית חסד לאברהם פסגת זאב שמואל תמיר 22 10 דקות לפני הנץ
...
2761 ימי חול שחרית הגרא שערי חסד 12:30
...
5824 ימי חול שחרית צא"י רמות ג רוזנבלט 25 דקות לפני הנץ
...
4005 ימי חול שחרית בתי ברוידא נחלאות -כנסת ישראל 30 דקות לפני הנץ
...
4006 ימי חול שחרית בתי ראנד נחלאות -כנסת ישראל 30 דקות לפני הנץ
...
5662 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית משכן גבריאל ובניו גילה תירוש- משה"ב 35 דקות לפני הנץ
...
291 ימי חול שחרית היכל יעקב (של הרב מרדכי אליהו) קרית משה הרב ריינס 17 40 דק' לפני נץ החמה
...
6431 ימי חול שחרית נוה דוד- ספרדי הגבעה הצרפתית 40 דקות לפני הנץ
...
320 ימי חול שחרית שטיבלך קטמון הישנה החי"ש 5:58, 6:00, 6:30, 6:50. מ-7:15עד 10:00 כל 15
...
4004 שבת שחרית בתי ברוידא נחלאות -כנסת ישראל 50 דקות לפני הנץ
...
4954 שבת שחרית מצפה אריה רמות ב אהרון אשכולי 60 דקות לפני הנץ
...
5037 שבת שחרית זיו הפסגה פסגת זאב רח' מאיר גרשון פינת חיים תורן 60 דקות לפני הנץ
...
6428 שבת שחרית נוה דוד- ספרדי הגבעה הצרפתית 60 דקות לפני הנץ
...