tfilot.co.il - מאגר זמני תפילות ארצי


חיפוש מתקדם>


<חיפוש רגיל


יום תפילה שם בית כנסת שם שכונה כתובת זמן תפילה פרטים נוספים
4034 שבת ערבית חיבת ישראל פ"ת מרכז העיר חפץ חיים 17 בזמן השקיעה
...
3179 ימי חול ערבית נחלת ישראל (קריצ'מן) מרכז העיר חובבי ציון 2 בזמן צאת הכוכבים
...
5465 א,ב,ג,ד,ה ערבית תדיראן קרית מטלון הסיבים 18 בזמן צאת הכוכבים
...
1767 ימי חול ערבית מעלות קדושים קרית הרב סלומון הרב אונטרמן 16 כ-20 לאחר השקיעה
...
2300 ימי חול ערבית מקור חיים פרנקפוטר 11 כ-60 דק' אחרי הד"נ ירושלים
...
40 ימי חול ערבית החושן הדר גנים מנחם בגין פינת חנה רובינא צאת הכוכבים
...
2927 ימי חול ערבית מרכזי כפר גנים ב' כפר גנים הנשיאים 52 (פינת העצמאות) צאת הכוכבים
...
2428 שבת ערבית שבת אחים קרול קרימנציקי 8 פ"ת צאת שבת
...
2640 שבת ערבית קהל חסידים קרית הבעש"ט בן אליעזר 17 מנחה וקבלת שבת 20 דק' לפני שק
...
5869 ימי חול ערבית תהילות ה הדר גנים מנחם בגין 10 דקות אחרי השקיעה
...
1981 שבת ערבית נווה אברהם הדר גנים חנה רובינא 10 דקות לאחר כניסת שבת ת"א
...
2295 שבת ערבית רננים כפר גנים ג' נקר יוסף 37 (פינת אוירבעך) 16:10
...
2772 א,ב,ג,ד,ה ערבית בית אליהו קרית מטלון השחם 32 17:00
...
2758 ימי חול ערבית זאב שמעון קרית אריה המפלסים 12 17:00
...
1001 ימי חול ערבית אמרי יוסף רמת ורבר דובנוב 8 17:25
...
1030 א,ב,ג,ד,ה ערבית גרניט 4-2 קרית אריה גרניט 2 17:30
...
1398 א,ב,ג,ד,ה ערבית פארק דניב קרית אריה יגיע כפיים 21 17:30
...
1561 ימי חול ערבית אזורים פארק אזורים דרך אם המושבות 94 17:30
...
4723 א,ב,ג,ה ערבית מצודת ציון רמת ורבר הפלמח 12 17:30
...
86 ימי חול ערבית המדרשה לתודעה רוטשילד 87 18:00
...
3651 ימי חול ערבית המרכזי תורה ועבודה שכון הפועל המזרחי רח' תורה ועבודה 18:05
...
74 ימי חול ערבית אבי עזרי רמת ורבר ארלוזורוב 3 18:15
...
1248 א,ב,ג,ד,ה,ו ערבית בית יוסף הדר גנים מנחם בגין 79 18:55
...
1323 ימי חול ערבית רינת אשר בת גנים אידלמן 8 19:15
...
76 ימי חול ערבית אבי עזרי רמת ורבר ארלוזורוב 3 19:30
...
1979 א,ב,ג,ד,ה ערבית ישיבת ההסדר כפר גנים יד הבנים 30 19:30
...
6641 ימי חול ערבית בינת נבונים (מונקאטש) כפר גנים הנשיאים 30 19:30
...
5935 א,ב,ג,ד,ה ערבית שבת אחים קרול קרימינצקי 8 19:45
...
84 ימי חול ערבית בית חנה חסידוב הרב עוזיאל 20 20 דק' אחרי השקיעה
...
465 ימי חול ערבית עין גנים עין גנים עין גנים פינת גורדון 20 דק' אחרי השקיעה
...
1082 ימי חול ערבית בית יוסף הדר גנים מנחם בגין 79 20 דק' אחרי השקיעה
...
981 ימי חול ערבית מצודת ציון רמת ורבר הפלמ"ח 20 20 דק' לאחר השקיעה
...
4778 א,ב,ג,ד,ה ערבית רמב"ם כפר אברהם ריינס 13 20 דקות אחרי השקיעה
...
6093 שבת ערבית ברית שלום אחדות סיגליות 8 20 דקות אחרי השקיעה
...
6262 ימי חול ערבית אהבת חיים עין גנים טולדנו 14 20 דקות אחרי השקיעה
...
2298 ימי חול ערבית עין גנים עין גנים פינת גורדון 20 דקות אחרי שקיעה
...
1929 א,ב,ג,ד,ה ערבית בינת נבונים כפר גנים הנשיאים 30 20:00
...
3303 א,ב,ג,ד,ה ערבית ישראל הצעיר רמת ורבר קדיש לוז 7 20:00
...
5867 ימי חול ערבית תהילות ה הדר גנים מנחם בגין 20:00
...
2 ימי חול ערבית עלומים כפר אברהם רמח"ל 7 20:15
...
87 ימי חול ערבית המדרשה לתודעה רוטשילד 87 20:15
...
3 ימי חול ערבית נצח שלמה כפר גנים וולף 5 20:20
...
2096 א,ב,ג,ד,ה ערבית בית לאה כפר אברהם עמינח 7 20:20
...
19 ימי חול ערבית החושן הדר גנים מנחם בגין פינת חנה רובינא 20:30
...
112 ימי חול ערבית חן הצפון חן הצפון שלומציון המלכה 16 20:30
...
861 ימי חול ערבית משכן ישראל כפר גנים גליצנשטיין 8 20:30
...
1768 ימי חול ערבית מעלות קדושים קרית הרב סלומון הרב אונטרמן 16 20:30
...
2638 ימי חול ערבית קהל חסידים קרית הבעש"ט בן אליעזר 17 20:30
...
5637 ימי חול ערבית קהילת יחדיו הדר גנים פינת חנה רובינא וזקן השומרים 20:30
...
6059 ימי חול ערבית בית בלומה כפר גנים ברנדה 45 20:30
...
6090 ימי חול ערבית ברית שלום אחדות סיגליות 8 20:30
...
8 ימי חול ערבית שארית ישראל סביון 23 20:45
...
478 ימי חול ערבית מרכזי - כפר גנים ג' כפר גנים ג' רח' שולזינגר 20:45
...
1002 ימי חול ערבית אמרי יוסף רמת ורבר דובנוב 8 20:45
...
2306 ימי חול ערבית מורשה הדר גנים חנה רובינא 15 20:45
...
3850 ימי חול ערבית המרכזי התורני כפ"ג כפר גנים שולזנגר 20:45
...
4621 ימי חול ערבית נאות מרגלית הדר גנים נאות מרגלית 20:45
...
5375 ימי חול ערבית המגדל הדר גנים דרך מנחם בגין 38 20:45
...
6268 ימי חול ערבית שארית ישראל סביון 23 20:45
...
2930 ימי חול ערבית מרכזי כפר גנים ב' כפר גנים הנשיאים 52 (פינת העצמאות) 20:50
...
2635 א,ב,ג,ד,ה ערבית בינת נבונים (מונקאטש) כפר גנים ב' הנשיאים 30 20.00
...
18 ימי חול ערבית ישראל הצעיר כפר גנים פלדמן 8 21:00
...
42 ימי חול ערבית צעירי הציונות הדתית הדר גנים מנחם בגין 21:00
...
75 ימי חול ערבית אבי עזרי רמת ורבר ארלוזורוב 3 21:00
...
1897 ימי חול ערבית ארזי הלבנון נוה גן אהרון כצנלסון 5 21:00
...
2296 ימי חול ערבית רננים כפר גנים ג' נקר יוסף 37 (פינת אוירבעך) 21:00
...
6172 ימי חול ערבית רננים כפר גנים ג נקר יוסף 37 21:00
...
2978 ימי חול ערבית ישראל הצעיר כפר גנים פלדמן 6 21:00
...
4194 ימי חול ערבית רמב"ם כפר אברהם ריינס 13 21:00
...
4918 ימי חול ערבית לוריא כפר גנים בן יהודה 13 21:00
...
43 ימי חול ערבית לוריא כפר גנים בן יהודה 13 21:15
...
6348 א,ב,ג,ד,ה ערבית צעירי כפר גנים ג' שלוזינגר 21:15
...
17 ימי חול ערבית נועם בני ישיבות ההסדר כפר גנים סנדרוב 9 21:30
...
2654 א,ב,ג,ד,ה ערבית תפארת בנימין כפר גנים לוחמי הגטו 21:30
...
3731 ימי חול ערבית נחלי משה הדר גנים בן אליעזר 21:30
...
5451 ימי חול ערבית לובי כפר גנים רחוב נריה 6 21:30
...
11 ימי חול ערבית בית לאה כפר אברהם עמינח 7 22:00
...
37 ימי חול ערבית פנינת גנים הדר גנים הרב ראם 10 22:00
...
69 ימי חול ערבית משכן ישראל כפר גנים גליצנשטיין 8 22:00
...
1827 ימי חול ערבית מוריה כפר גנים שולזינגר 22:00
...
2993 ימי חול ערבית מוריה כפר גנים רחוב שולזינגר 14 22:00
...
3160 א ערבית עמי עולמי קרית הרב סלומון אונטרמן 22:00
...
3759 ד ערבית בית יוסף הדר גנים חנא רובינא 79 22:00
...
5865 ימי חול ערבית תהילות ה הדר גנים מנחם בגין 22:00
...
6013 ימי חול ערבית אהבת אחים חן הצפון כפר אברהם שמואל הנגיד 4 22:00
...
73 ימי חול ערבית אבי עזרי רמת ורבר ארלוזורוב 3 22:20
...
5452 ימי חול ערבית ליד הדואר כפר אברהם הירקונים 22:30
...
6105 ימי חול ערבית אברהם שמואל כפר אברהם הירקונים 16 22:30
...
71 ימי חול ערבית אבי עזרי רמת ורבר ארלוזורוב 3 23:00
...
70 ימי חול ערבית אבי עזרי רמת ורבר ארלוזורוב 3 23:30
...
138 ימי חול ערבית בית שמואל בית חולים השרון קרן קיימת לישראל 7 30 דקות לאחר כניסת שבת ירושל
...
6091 ימי חול ערבית ברית שלום אחדות סיגליות 8 45 דקות אחרי השקיעה
...
2420 ימי חול ערבית תפארת בנימין כפר גנים לוחמי הגטו 19 60 דק' אחרי הד"נ ערש"ק ירושל
...
2545 ימי חול ערבית תפארת בנימין כפר גנים לוחמי הגטו 19 60 דק' אחרי הד"נ ירושלים
...
5371 ימי חול ערבית חפץ חיים ביאליק 60 דקות לפני כניסת השבת
...